fbpx

Social Stage 1

Social Stage 2

Social Stage 3

Επικοινωνήστε μαζί μας

Social Stage 1

 • Facebook σελίδα: Δημιουργία ή ενσωμάτωση της Facebook σελίδας σας
 • Δημιουργία Tab επικοινωνίας με την επιχείρηση σας στη Facebook σελίδα σας. (Περιλαμβάνοντας Likes και πεδίο για affiliate tracking).
 • Δημιουργία post και σημειώσεων γενικού περιεχομένου απο την ιστοσελίδα σας.(1 εβδομαδιαίως/1 μήνα).
 • Facebook Ads

1 φορά 135 / Ετησίως 1000

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Social Stage 2

 • Facebook σελίδα: Δημιουργία ή ενσωμάτωση της Facebook σελίδας σας.
 • Δημιουργία Tab επικοινωνίας με την επιχείρηση σας στη Facebook σελίδα σας. (Περιλαμβάνοντας Likes και πεδίο για affiliate tracking).
 • Δημιουργία post και σημειώσεων γενικού περιεχομένου από την ιστοσελίδα σας. (2 εβδομαδιαίως/1 μήνα)
 • Facebook Ads

1 φορά 190 / Ετησίως 1500

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Social Stage 3

 • Facebook σελίδα: Ενσωμάτωση του site στο Facebook(Εμφανίζεται όπως η ιστοσελίδα σας).
 • Δημιουργία 3 εβδομαδιαίων post, 1 Facebook διαγωνισμό ή μια καμπάνια.(Συλλογή δεδομένων,Emails και τηλεφώνων).
 • Facebook Ads

1 φορά 280 / Ετησίως 3200

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Social Stage 1

Social Stage 1

 • Facebook σελίδα: Δημιουργία ή ενσωμάτωση της Facebook σελίδας σας
 • Δημιουργία Tab επικοινωνίας με την επιχείρηση σας στη Facebook σελίδα σας. (Περιλαμβάνοντας Likes και πεδίο για affiliate tracking).
 • Δημιουργία post και σημειώσεων γενικού περιεχομένου απο την ιστοσελίδα σας.(1 εβδομαδιαίως/1 μήνα).
 • Facebook Ads

1 φορά 135 / Ετησίως 1000

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Social Stage 2

Social Stage 2

 • Facebook σελίδα: Δημιουργία ή ενσωμάτωση της Facebook σελίδας σας.
 • Δημιουργία Tab επικοινωνίας με την επιχείρηση σας στη Facebook σελίδα σας. (Περιλαμβάνοντας Likes και πεδίο για affiliate tracking).
 • Δημιουργία post και σημειώσεων γενικού περιεχομένου από την ιστοσελίδα σας. (2 εβδομαδιαίως/1 μήνα)
 • Facebook Ads

1 φορά 190 / Ετησίως 1500

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Social Stage 3

Social Stage 3

 • Facebook σελίδα: Ενσωμάτωση του site στο Facebook(Εμφανίζεται όπως η ιστοσελίδα σας).
 • Δημιουργία 3 εβδομαδιαίων post, 1 Facebook διαγωνισμό ή μια καμπάνια.(Συλλογή δεδομένων,Emails και τηλεφώνων).
 • Facebook Ads

1 φορά 280 / Ετησίως 3200

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας